"buy airplanes" — Słownik kolokacji angielskich

buy airplanes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup samoloty
  1. buy czasownik + airplane rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I teased him that the car business was just a back-door way to help him buy airplanes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo