"buy ads" — Słownik kolokacji angielskich

buy ads kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daj się nabrać na ogłoszenia
  1. buy czasownik + ad rzeczownik
    Silna kolokacja

    If there was a way to spread the word virally instead of buying ads, I would.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo