"buy access" — Słownik kolokacji angielskich

buy access kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup dostęp
  1. buy czasownik + access rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    If anyone was wondering, the documents make clear that money buys access.

    Podobne kolokacje: