"buy a newspaper" — Słownik kolokacji angielskich

buy a newspaper kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup gazetę
  1. buy czasownik + newspaper rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    After being a republican for years, he wanted me to buy him a democratic newspaper.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo