"buy a gun" — Słownik kolokacji angielskich

buy a gun kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup broń
  1. buy czasownik + gun rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    That's why I thought you wanted to talk to me, to buy a gun.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo