BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"buy a dozen" — Słownik kolokacji angielskich

buy a dozen kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup tuzin
  1. buy czasownik + dozen rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I recently saw a sale on Bear arrows at halfprice, so bought a dozen.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo