"buy Skype" — Słownik kolokacji angielskich

buy Skype kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup Skype
  1. buy czasownik + Skype rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The deal paid off in May 2011 when Microsoft bought Skype for $8.5 billion.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo