ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy Conrail" — Słownik kolokacji angielskich

buy Conrail kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup Conrail
  1. buy czasownik + Conrail rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    CSX is to buy Conrail for $115 a share by June 2 and negotiate with Norfolk Southern to split Conrail's freight network.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo