ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy Compaq" — Słownik kolokacji angielskich

buy Compaq kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup Compaq
  1. buy czasownik + Compaq rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Detractors of the deal noted that buying Compaq was a "distraction" that would not directly help HP take on IBM's breadth or Dell Computer's direct sales model.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo