"business spending" — Słownik kolokacji angielskich

business spending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydatki na biznes
  1. business rzeczownik + spending rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Whatever the reason, business spending is a powerful force.

powered by  eTutor logo