"business relationship" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biznesowe stosunki
  1. business rzeczownik + relationship rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And they often form business relationships with large companies to get it to market.

powered by  eTutor logo