"business professor" — Słownik kolokacji angielskich

business professor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biznesowy profesor
  1. business rzeczownik + professor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the early 1960s, top business professors were recruited to help strengthen the existing program.

powered by  eTutor logo