"business need" — Słownik kolokacji angielskich

business need kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biznesowa potrzeba
  1. business rzeczownik + need rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    IT takes too long to adjust plans to meet business needs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo