"business jet" — Słownik kolokacji angielskich

business jet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biznesowy odrzutowiec
  1. business rzeczownik + jet rzeczownik
    Silna kolokacja

    The industry is developing many new products, with exports and sales of business jets growing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo