"business empire" — Słownik kolokacji angielskich

business empire kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): imperium biznesowe
  1. business rzeczownik + empire rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This was the start of what would soon become India's third largest business empire.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo