"business degree" — Słownik kolokacji angielskich

business degree kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stopień handlowy
  1. business rzeczownik + degree rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But she probably won't use her savings to get a business degree.

powered by  eTutor logo