"business dealings" — Słownik kolokacji angielskich

business dealings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): transakcje handlowe
  1. business rzeczownik + dealings rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I imagine they've had a number of business dealings over the years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo