"business customer" — Słownik kolokacji angielskich

business customer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klient instytucjonalny
  1. business rzeczownik + customer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But in recent years business customers have become more common.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo