"business career" — Słownik kolokacji angielskich

business career kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biznesowa kariera
  1. business rzeczownik + career rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I'm not starting a business career, I've had one of those.

powered by  eTutor logo