BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"burn down one's house" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spalać się doszczętnie czyjś dom
  1. burn czasownik + house rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "He was going to kill me and burn down my house."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo