"build companies" — Słownik kolokacji angielskich

build companies kolokacja
Popularniejsza odmiana: build a company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz spółki
  1. build czasownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    By 2011, he had built the company to a staff of nearly 200.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo