"brusquely tell" — Słownik kolokacji angielskich

brusquely tell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szorstko powiedz
  1. tell czasownik + brusquely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    He first called the Israeli Embassy in Bern, which brusquely told him to either drive to Bern or mail the documents.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo