"brush of one's hand" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczotka z czyjś ręka
  1. hand rzeczownik + brush rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The "accidental" brush of her hand against his as they shared a book sometimes seemed contrived.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo