"bronze tube" — Słownik kolokacji angielskich

bronze tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rura z brązu
  1. bronze rzeczownik + tube rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    With a bronze tube, I could use a charge that would send something a little smaller close to two miles.

    Podobne kolokacje: