ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"broadcast sports" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program sporty
  1. broadcast czasownik + sport rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The channel regularly broadcasts news, films, sports and music.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo