"broadcast one's games" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: game is broadcast
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program czyjś gry
  1. broadcast czasownik + game rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In recent years, these games have been broadcast live on television.

powered by  eTutor logo