BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"broad participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szeroki udział
  1. broad przymiotnik + participation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Still, he thought of it as a first step toward broader popular participation in the government.

powered by  eTutor logo