"bring one's drinks" — Słownik kolokacji angielskich

bring one's drinks kolokacja
Popularniejsza odmiana: bring a drink
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przynosić czyjś napoje
  1. bring czasownik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She brought our drinks, and sat down next to me.

    Podobne kolokacje: