"bring drink" — Słownik kolokacji angielskich

bring drink kolokacja
Popularniejsza odmiana: bring a drink
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przynieś napój
  1. bring czasownik + drink rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She brought our drinks, and sat down next to me.

    Podobne kolokacje: