"bring celebrities" — Słownik kolokacji angielskich

bring celebrities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabierz sławy
  1. bring czasownik + celebrity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It brought fashion, dignitaries, celebrities, exotic food and extravagant celebrations to the downtown store for 29 years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo