"bring blood" — Słownik kolokacji angielskich

bring blood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przynieś krew
  1. bring czasownik + blood rzeczownik
    Silna kolokacja

    A moment of coughing brought more blood to his lips.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo