"brilliantly clear" — Słownik kolokacji angielskich

brilliantly clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): błyskotliwie czysty
  1. brilliantly przysłówek + clear przymiotnik
    Luźna kolokacja

    The night was brilliantly clear and the sky filled with stars and bright.

    Podobne kolokacje: