"briefing book" — Słownik kolokacji angielskich

briefing book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka informacyjna
  1. briefing rzeczownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The briefing books for Clinton are now up to 100 pages.

    Podobne kolokacje: