"breathtaking moment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapierający dech moment
  1. breathtaking przymiotnik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For a breathtaking moment the plants hung by a few, frail tendrils-and then those broke free as well.

    Podobne kolokacje: