"break one's momentum" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbijać czyjś rozmach
  1. break czasownik + momentum rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Speaking of the opposition, he said, "They don't want to go into a national unity government, because it would break their momentum in the streets."

    Podobne kolokacje: