BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"brać przemocą do wojska" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "brać przemocą do wojska" po polsku

brać przemocą do wojska

czasownik
  1. impress **   [przechodni]
    My brother is disabled but they impressed him anyway. (Mój brat jest niepełnosprawny, ale i tak wzięli go przemocą do wojska.)
    He has to hide because they want to impress him. (On musi się chować, bo chcą go wziąć przemocą do wojska.)

powered by  eTutor logo