"bowl season" — Słownik kolokacji angielskich

bowl season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku miski
  1. bowl rzeczownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was one of 32 games in the 2007-2008 bowl season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo