"bound to come" — Słownik kolokacji angielskich

bound to come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobowiązany do przyjścia
  1. bind czasownik + come czasownik
    Luźna kolokacja

    Why, they were bound to come to the University somehow.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo