"book travels" — Słownik kolokacji angielskich

book travels kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka porusza się
  1. book rzeczownik + travel czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The remaining books often travel from the printing facility via sea freight.

    Podobne kolokacje: