"book supports" — Słownik kolokacji angielskich

book supports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka podtrzymuje
  1. book rzeczownik + support czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "But by and large, the books can't support themselves."

    Podobne kolokacje: