"book speaks" — Słownik kolokacji angielskich

book speaks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka mówi
  1. book rzeczownik + speak czasownik
    Luźna kolokacja

    When the old books spoke of this place, they had described it but badly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo