"book sounds" — Słownik kolokacji angielskich

book sounds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka brzmi
  1. book rzeczownik + sound czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I agree that the book doesn't sound like science and hey, to use the parlance of our times.

    Podobne kolokacje: