"book signs" — Słownik kolokacji angielskich

book signs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaki książki
  1. book rzeczownik + sign czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was a fiscal conservative who balanced the books, reined in spending, promoted free trade, oversaw a Wall Street boom, signed a welfare overhaul and supported tough crime policies that many old-style liberals once regarded as barbaric.

    Podobne kolokacje: