"book saves" — Słownik kolokacji angielskich

book saves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka oszczędza
  1. book rzeczownik + save czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And when someone gives the same man a Bible, you know that good book will save him, body and soul.

    Podobne kolokacje: