"book salesman" — Słownik kolokacji angielskich

book salesman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedawca książki
  1. book rzeczownik + salesman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He is a former book salesman who began his own agency 19 years ago in a tiny Manhattan office annex.

    Podobne kolokacje: