"book runs" — Słownik kolokacji angielskich

book runs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka biegnie
  1. book rzeczownik + run czasownik
    Luźna kolokacja

    Ideally, the electronic books should not run higher than 100 pages.

    Podobne kolokacje: