"book royalty" — Słownik kolokacji angielskich

book royalty kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tantiema książki
  1. book rzeczownik + royalty rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In the 1991 tax year, the couple's joint income, including the book royalties, was £743,000, nearly three times the previous year's £258,000.

    Podobne kolokacje: