"book retells" — Słownik kolokacji angielskich

book retells kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka opowiada od nowa
  1. book rzeczownik + retell czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    First published in 2002, the book retells the Aboriginal story of how the Tasmanian Tiger got its stripes.

    Podobne kolokacje: