"book quotes" — Słownik kolokacji angielskich

book quotes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka cytuje
  1. book rzeczownik + quote czasownik
    Luźna kolokacja

    The third book does not quote with an exclamation point.

    Podobne kolokacje: