"book purports" — Słownik kolokacji angielskich

book purports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sensy książki
  1. book rzeczownik + purport czasownik
    Luźna kolokacja

    The book purports to be a new revelation from God.

    Podobne kolokacje: